OP.DR. MELDA CANBAZ
05 Ekim 2018


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Melda CANBAZ

 

Doğum Tarihi: 12/01/1980

Doğum Yeri: ANKARA

E-mail: drmeldaoltulu@hotmail.com

 

Telefon: 0 284 214 55 10

 

Yabancı dil: İngilizce

 

Öğrenim Durumu:

 

Lise

ÖZEL BOĞAZİÇİ KOLEJİ

1998

Üniversite

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2006

Tıpta Uzmanlık

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2012

İş Deneyimi:

Pratisyen Hekim

ELVANÇELEBİ SAĞLIK OCAĞI, ÇORUM

1 YIL

Asistan Hekim

İSTANBUL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

5 YIL

Asistan Hekim

İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

6 AY

Genel Cerrahi Uzmanı

EDİRNE SULTAN 1.MURAT DEVLET HASTANESİ GENEL CERRAHİ

6 YIL

 

BİLDİRİ , POSTERLER VE YAYINLAR :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Deveci U, Manukyan MN, Kebudi A, Canbaz Melda, Cayırcı M. Primary schwannoma of the thyroid gland. Chirurgia 2011;24(5)275-277

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Kağan G, Şimşek S, Atasoy M. Laparoscopic gaint umblical hernia repair with laparoscopic cholecystectomy in morbid obese patient:A case report. İnternational congress of european hernia society. 2010 P141

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

C1. Manukyan MN, Severge U, Kapaklı MS, Deveci U,Oltulu M, Kebudi A. Genel cerrahi asistanlarının endoskopi eğitimi: bir üniversite hastanesi sonuçları. Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(3): 101-104

C2. Manukyan MN, Deveci U,Kebudi A,Severge U, Kapaklı S,Oltulu M Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Morbidite ve Mortalite Oranları.Vücut kitle indeksinin işlem üzerine etkisi.Maltepe Tıp Dergisi Cilt 3 Sayı 1 28-30

C3. Manukyan MN, Deveci U, Bayramiçli O, Özel M, Kebudi A, Oltulu M,Gökçe K. Kolonoskopik Polipektomide Adrenalin Enjeksiyonu Gerekli midir? Maltepe Tıp Der 2011 cilt 3 sayı 2

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Midi A, Manukyan M, Oltulu M, Severge U, Kebudi A. Safra kesesinin papiller adenomu. P-054 18.Ulusal Patoloji Kongresi 2008

D2. Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Midi A, Çubuk R. Tek insizyonlu transumblikallaparoskopik (SİLS) kolesistektomide erken sonuçlarımız. S61 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009

D3. Manukyan M, Deveci U, Kapaklı S, Severge U, Oltulu M, Kebudi A. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde sedasyon amaçlı midazolam kullanımı. P121 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009

D4.Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Çubuk R, Midi A. Tiroid Cerrahisinde dren gereklimidir? P0068 8.Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu. 2009

D5. Manukyan M, Deveci U, Kebudi A, Şahin S, Kapaklı S, Oltulu M. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatiko grafide anestezik maddeler. P-5 9.Ulusal hepatopankreatobiliyer cerrahi kongresi. 2009

D6. Uğur Deveci, Manuk N Manukyan, Abut Kebudi, Melda Oltulu. Tek insizyonlu transumblikal laparoskopik (SİLS) kolesistektomi ile 3 port laparoskopik kolesistektominin karşılaştırılması. Prospektif randomize çalışma. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 213

D7. Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Sertan Kapaklı Melda Oltulu Obezitede intragastrik balon yerleştirilmesinin vücut kitle indeksi ve metabolik parametreler üzerine etkisi. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 311

D8. Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Sertan Kapaklı Melda Oltulu Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Morbidite ve Mortalite Oranları. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 315

D9. Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Ahmet Midi, Rahmi Cubuk, Abut Kebudi, Melda Oltulu Hepatik fleksuraya yerleşmiş dev lipoma bağlı invaginasyon. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P510

D10. Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Arzu Gerçek, Melda Oltulu, Sertan Kapaklı. Eksizyon ve ikincil iyileşme yöntemi ile tedavi edilen pilonidal sinüs vakalarında kullanılan saddle blok, genel ve lokal anestezi seçeneklerinin karşılaştırılması.17 Ulusal Cerrahi Kongresi S138

D11. Manuk Manukyan ,Uğur Deveci ,Melih Özel , Oya Uygur Bayramiçli ,Melda Oltulu, Kağan Gökçe ,Abut Kebudi. Kolonoskopik polipektomide adrenalin enjeksiyonu gereklimidir? 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi SP33

E. Diğer yayınlar :

Tercüme Eserler:

Obstetrik ve jinekolojide ultrason: Gerhard Merz Çeviri Editörü Özden S. Doğan Tıp Kitapevi İstanbul Bölüm 44, 264-297

  

KURSLAR:   İSTANBUL REKONSTRÜKTİF MEME KANSERİ CERRAHİ KURSU