3. Basamak Yoğun Bakım Ziyaret
17 Mart 2020

yogunbakim.png

3. Basamak Yoğunbakım Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Talimatı

1. 3.Basamak Yoğun Bakımda hastası olan hasta yakınları, hastasının genel durumu ve tedavisi ile ilgili bilgiyi her gün saat 11:00’ da 3. Basamak Yoğun Bakım doktor odasında alırlar.

2. Hasta yakınları, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14:00-15:00 arası hastalarını görmeleri sağlanır. Ziyaret sonrasında hasta yakınlarına doktor tarafından doktor odasında bilgi verilir. 3. Basamak Yoğun Bakımda ani gelişen değişikliklerden dolayı hasta ziyareti ve bilgi saati değişebilir ve bu değişiklikler hasta yakınlarına sekreter aracılığı ile bildirilir.

3. Hasta yakınları sekreterya aracılığı ile hasta bekleme salonuna yönlendirilir.
Hasta yakınlarının hasta bekleme salonunda sürekli beklemelerine gerek yoktur.Acil durumlarda telefon ile hasta yakınlarına ulaşılır.

4. Hasta ile ilgili bilgi vermek için yeni yatan hasta yakınlarına bilgilendirme talimatı gösterilir ve telefon ile bilgilendirmeye çağrılır, ancak telefonla bilgi verilmez.

5. Bilgi 3. Basamak Yoğun Bakım sorumlu hekimi tarafından verilir. Hastanın her hukuki yakını yarı ayrı bilgilendirilmez. Topluca bir defa bilgilendirilir.

6. Hastanın hukuki yakını olmayan (arkadaş, komşu) kişilere bilgi verilmez.

7. Bilgi 3. Basamak Yoğun Bakım girişinde doktor odasında verilir.

8. Hasta bilgilendirmesi, hastanın yakınlarından başka kimsenin duymayacağı şekilde ortam hazırlanarak verilir.

9. Bilginin hasta yakınına verilirken anlaşılır ve özet olmasına ve 5 dakikadan fazla olmamasına özen gösterilir.

10. Bilgilendirmeye çağırılan hastalar arasındaki sıra, hasta yatak sırasıdır.

11. Bilgilendirme saati dışında bilgi almak isteyen hasta yakınları, hekim bilgilendirme için müsait olana kadar beklemesi gerekir.

12. Gece acil yatışlarında, nöbetçi uzman hekimi hasta yakınlarını bilgilendirir.

13. Gündüz mesaisinde vefat eden hasta yakınlarına ölüm haberi, telefon ile hasta yakını çağrılarak hastanede Yoğun Bakım sorumlu hekimi tarafından verilir.

14. Gece nöbette vefat eden hasta yakınlarına telefon ile vefat haberi nöbetçi doktor tarafından verilir.

15. Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilme ve onları rahat ettirebilme amacıyla oluşturulmuştur.

Gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için tüm hasta, refakatçi ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz