Hastane Misyon ,Vizyon ve Değerleri
08 Mayıs 2024


KALİTE POLİTİKASI, MİSYON, VİZYONVE DEĞERLERİMİZ

 

KALİTE POLİTİKAMIZ, KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ:

Sağlık Bakanlığı mevzuatları ve kalite yönetim sistemi doğrultusunda;

·         bilimsel verilere dayalı,

·         etkin, kolay ulaşılabilir, güvenilir,

·         kaliteli sağlık hizmet şartları çerçevesinde,

·         etik kurallara bağlı,

·         hasta ve hasta yakını, çalışan memnuniyetini gözeten,

·         topluma ve çevreye karşı duyarlı,

·         sosyal sorumluluk bilincinde, eğitimli güler yüzlü bilgili ve deneyimli ekiplerimizle güvenilir sağlık hizmeti sunmaktır.

 

MİSYONUMUZ:

Bilimsel veriler ışığında, uluslar arası standartlarda hasta ve çalışan güvenliğini esas alarak sağlık hizmeti veren bununla birlikte bu hizmetin sürekliliğini sağlayan yenilikçi, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ:

Bölgemizde, çağdaş tıbbın tüm olanaklarını kullanan, bilgi becerilerle donatılmış uzman kadromuz ile ekip bilincini benimsemiş uluslararası alanda tıbbın ulaştığı en üst düzeydeki uygulamaları takip ederek tanı tedavi ve bakım hizmeti veren bir sağlık merkezi konumuna gelmektir.

 

DEĞERLERİMİZ:

 

Sağlık Bakanlığı mevzuatları ve kalite yönetim sistemi doğrultusunda; SağlıktaHizmetKaliteStandartlarınıuygulamanın,değişen koşullarveihtiyaçlarımızdoğrultusundasürekli iyileştirmeninönemineinanırız.

 

Bilimsel Verilere Dayalı,Etkin, Kolay Ulaşılabilir, Güvenilir: Hastalarımızınveyakınlarınıngereksinimlerini, sürecintamamını zönündebulundurarak anlamakve beklentilerininötesinegeçebilenhizmetkalitesinisunmakgayretindeyiz.

 

Hastalarımızın Haklarına Saygı Duyan, Etik Kurallara Bağlı: Açıkiletişimkurmanın,ltürel, fizikselvepsikolojikgereksinimlerini anlamanın önemini biliyoruz.Herhangi bir ayrımzetmeksizinhastalarımızveyakınlarınınhaklarını koruyoruz.

 

Hasta Ve Hasta Yakını, Çalışan Güvenliği İle Birlikte Memnuniyetini de Gözeten: Hastalarımızın,yakınlarınınve çalışanlarımızıngüvenliğini sağlamakenönemliöncelimizdir. Önlenebilirhatalar nedeni ilehiçkimseninzarar rmesini istemiyoruzvebunungereklerini yerinegetiriyoruz.

 

  Sosyal Sorumluluk Bilincinde, Eğitimli Güler Yüzlü Bilgili Ve Deneyimli Ekiplerimizle Güvenilir Sağlık   

  Hizmeti: takım çalışmasının gücüne inanıyoruz ve birbirimize odaklanarak, ortak hedeflerimize ulaşmak için, güven   

  ortamı içindeetkinveyapıcı ekipçalışmasınıncüneinanıyoruz.

 

Topluma ve Çevreye Karşı Duyarlı:Yaşamkalitesininartmaiçinsağlık alanındaeniyi hizmetisunarak,faaliyetlerimizdeçevreyevedal kaynaklarazarar vermemeyebüyüközengösteriyoruz.