Evde Sağlık
11 Aralık 2018

evdesagliklogo.png

 

Yalnızca tedavi edici değil koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve talep artmıştır. Bu nedenle Sağlıkta dönüşüm  Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca evde sağlık hizmetlerinin verilmesine yönelik "Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" 01.02.2010 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.  

Evde Sağlık Hizmetleri Nedir?

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene tetkik, tahlil ve tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar.

Evde sağlık hizmeti kapsamında acil durumlar yer almamaktadır. Bu durumda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvuru esastır.

Evde Sağlık Hizmetine Başvuru:

*Türkiye’nin genelinde tahsis edilen 444 38 33 (444 EV DE) numaralı telefon, mesai saatleri içerisinde aranarak başvuru yapılır. Ayrıca mesai saatleri dışında hasta ve hasta yakınlarının mesaj bırakabileceği bir santral kayıt sistemi bulunmaktadır.

*Hastanın kayıtlı olduğu Aile Hekimine başvuru yapılabilmektedir.

Başvurular kayıt altına alınarak en kısa zamanda Koordinasyon Merkezince değerlendirilir. Evde sağlık hizmeti almak için başvuran kişi veya aile bireylerine değerlendirme sonucunun olumlu veya olumsuz olduğu konusunda en kısa sürede bilgi verilir.

 

Evde sağlık hizmetleri birimi randevu sistemi ile mesai saatleri içerisinde çalışır.

 

Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığınca sunulmakta olup ücretsizdir.


 


Evde Sağlık Giriş