KÜLTÜRAL GÜNGÖR
03 Ekim 2018


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Kültüral Güngör

 

Doğum Tarihi: 07,05,1984

Doğum Yeri:Kars

E-mail:kulturalgungor@gmail.com

 

Telefon: 0 284 214 55 10

 

Yabancı dil: İngilizce

 

Öğrenim Durumu:

 

Lise

Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi

 

Üniversite

Eskişehir Osmangazi ÜNV

 

Tıpta Uzmanlık

Trakya Ünv

 

Tıpta Uzmanlık

 

 

İşyeri Hekimliği

 

 

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

 

 

 

İş Deneyimi:

Pratisyen Hekim

İzmit merkez 2 nolu ASHİ

 

Asistan Hekim

Trakya Ünv.

 

Asistan Hekim

 

 

…….. Uzmanı

İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji

 

……..Uzmanı

 

 

 

Başarı Belgesi:

  

BİLDİRİ VE POSTERLER:

1: Periton Diyaliz Hastalarında Atipik Peritonit Etkenleri ve Klinik İzlemleri

2: Rare Coagulase Negative Staphylococci May Cause Peritoneal Catheter Loss

KURSLAR:

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR VE TOPLANTILAR