RAUF TUĞRUL AKSOY
03 Ekim 2018


ÖZGEÇMİŞ

 

Doğum Tarihi: 18.04.1975

Doğum Yeri:İSTANBUL

E-mail: rtaksoy@gmail.com

 

Telefon: 0 284 214 55 10

 

Yabancı dil: İNGİLİZCE, ALMANCA

 

Öğrenim Durumu:

 

Lise

Çamlaraltı Lisesi

1991-1995

Üniversite

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

1995-2001

Tıpta Uzmanlık

İnönü Üniversitesi T.Ö.T.M. Araştırma Hastanesi

2003-2010

Tıpta Uzmanlık

 

 

İşyeri Hekimliği

 

 

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

 

 

 

İş Deneyimi:

Pratisyen Hekim

Özel sektör

2001-2003

Asistan Hekim

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi

2003-2010

Asistan Hekim

 

 

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk

Cerrahisi

2010-2014

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi

2014-2016

Yanık Eğitim Programı

Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık merkezi

2016

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi

2016-

 

Başarı Belgesi:

  

BİLDİRİ VE POSTERLER:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1  Karaman A, Samdancı E, Doğan M, Aksoy RT, Sığırcı A, Demircan M. Xanthogranulomatous pyelonephritis with unconnected liver lesion.  Urology. 2011 Jul;78(1):189-91. Epub 2010 Nov 20.

A2. Akin M, Demirbilek S, Ay S, Gurunluoglu K, Turkmen E, Tas E, Aksoy RT, Baykarabulut A, Edali MN. Attenuation of ureteral obstruction-induced renal injury by polyenylphosphatidylcholine. Int J Urol. 2007 Apr;14(4):350-6

A3. Demirbilek S, Emre MH, Aydin EN, Edali MN, Aksoy RT, Akin M, Gürünlüoğlu K, Tas E, Ay S, Yilmaz Z. Sulfasalazine reduces inflammatory renal injury in unilateral ureteral obstruction. Pediatr Nephrol. 2007 Jun;22(6):804-12. Epub 2007 Feb 9.

A4. Demirbilek S, Karaman A, Baykarabulut A, Akin M, Gürünlüoglu K, Türkmen E, Taş E, Aksoy RT, Edali MN. Polyenylphosphatidylcholine pretreatment ameliorates ischemic acute renal injury in rats. Int J Urol. 2006 Jun;13(6):747-53.

A5. Demirbilek S, Edali MN, Gürünlüoğlu K, Türkmen E, Taş E, Karaman A, Akin M, Aksoy RT, Celbis O, Uzün I. Glial cell line-derived neurotrophic factor and synaptophysin expression in pelviureteral junction obstruction. Urology. 2006 Feb;67(2):400-5.

A6. Demirbilek S, Karaman A, Gürünlüoğlu K, Taş E, Akın M, Aksoy RT, Türkmen E, Edalı MN, Baykarabulut A. Polyenylphosphatidylcholine pretreatment protects rat liver from ischemia/reperfusion injury. Hepatol Res. 2006 Feb;34(2):84-91. Epub 2006 Jan 6.

A7. Demirbilek S, Karaman A, Gürünlüoğlu K, Akin M, Taş E, Aksoy RT, Kekilli E. Delayed gastric emptying in gastroesophageal reflux disease: the role of malrotation. Pediatr Surg Int. 2005 Jun;21(6):423-7. Epub 2005 May 24.

A8. Demircan M, Aksoy T, Ceran C, Kafkasli A. Tracheal agenesis and esophageal atresia with proximal and distal bronchoesophageal fistulas. J Pediatr Surg. 2008 Aug;43(8):e1-3.

A9. Ceran C, Aksoy RT,Gülbahar O, Oztürk F. The effects of ghrelin on colonic anastomosis healing in rats. Clinics (Sao Paulo) 2013;68(2)239-44.

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. C Ceran, T Aksoy, Ö Gülbahar, F Öztürk. GHRELİNİN DENEYSEL KOLON ANASTOMOZU İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Malatya, **Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Ankara, ***Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Kayseri. 28.Uluslararası Çocuk Cerrahisi Kongresi SB:39

C. Ödüllü Çalışmalar  :

C1. A. Karaman, K. Gürünlüoğlu, RT. Aksoy, A. Baykarabulut, B. Mızrak, M. Demircan. Parenteral Nütrisyon Uygulamasının Vasküler Endotel Üzerinde Hasar Yapıcı Etkisinin Deneysel olarak Araştırılması. Kepan 2009 En iyi 5 çalışma.

KURSLAR:  KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Yanık Eğitim Programı

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR VE TOPLANTILAR: