UZ.DR. AYŞEGÜL POLAT
03 Ekim 2018


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:AYŞEGÜL POLAT

 

Doğum Tarihi: 1984

Doğum Yeri: MALATYA

 

Telefon: 0 284 214 55 10

 

Yabancı dil: ingilizce

 

Metin Kutusu: Öğrenim Durumu:

 

Lise

Malatya fen lisesi

 

Üniversite

İnönü üniversitesi tıp fakültesi

 

Tıpta Uzmanlık

İnönü üniversitesi tıp fakültesi dermatoloji anabilim dalı

 

Tıpta Uzmanlık

 

 

İşyeri Hekimliği

 

 

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

 

 

 

İş Deneyimi:

Pratisyen Hekim

Malatya 112 Ambulans KKM

 

Asistan

İnönü üniversitesi tıp fakültesi dermatoloji anabilim dalı

 

 

 

 

Cildiye Uzmanı

Malatya yeşilyurt hasan çalık devlet hastanesi

 

Cildiye Uzmanı

Edirne Sultan 1. Murat devlet hastanesi

 

 

Başarı Belgesi:

  

BİLDİRİ VE POSTERLER:POSTERLER

*XX.Prof.Dr.A. Lütfü Tat sempozyumu KUTANÖZ LUPOİD LAYŞMANYAZİS:OLGU SUNUMU

*XX.Prof.Dr.A. Lütfü Tat sempozyumu PİYODERMA GANGRENOZUM BENZERİ TÜBERKÜLOZ ABSESİ OLGUSU

* XX.Prof.Dr.A. Lütfü Tat sempozyumu KIZ ÇOCUĞUNDA GÖRÜLEN TERRA FİRMA-FORME DERMATOZU

*XXV. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ TİNEA İNKOGNİTO:VAKA SERİSİ

* XXV. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ ŞİDDETLİ POMFOLİKS BENZERİ DERMATOFİDİD REAKSİYONU: BİR OLGU SUNUMU

* XXV. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK OLARAK DİSKOİD LUPUS ERİTEMATOZU TAKLİT EDEN TİNEA FACİALİS OLGUSU

* XXV. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ ANJİOÖDEM BENZERİ BAŞLANGI. GÖSTEREN VE HIZLI GELİŞİP STEROİD TEDAVİSİNE CEVAP VEREN MONOKLONAL GAMOPATİSİZ ATİPİK SKLERÖMİKSÖDEM OLGUSU

*24th EADV CONGRESS 2015 DERMATOSCOPY tERRA FIRMA-FORME DERMATOSİS;TWO CASE REPORT AND DERMOSCOPIC FINDINGS

*9.EGE DERMATOLOJİ GÜNLERİ DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS OLGUSU

*ULUSAL PEDİATRİK DERMATOLOJİ GÜNLERİ 2016 HİPOHİDROTİK EKTODERMAL DİSPLAZİSİ BİR OLGUDA MENTAL RETARDASYON

*6.ULUSAL DERMATOLOJİK CERRAHİ GÜNLERİ AYAK BAŞPARMAĞINDA YERLEŞEN, MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN BİR PİYOJENİK GRANÜLOM OLGUSU

*IDEACONGRESS2018 A RARE PRESENTATİON:NEVUS COMEDENİCUS OF THE SCALP

YAYINLAR

*A case of confluent and reticular papillomatosis responding to systemic isotretinoin treatment / Medicine science 2017;6(2):367-8

*A rare presentation: Nevus comedenicus of the scalp Medicine science 2018

*Assesment of sympathetic skin response to acne vulgaris Medicine science 2017;6(4):668-70

*Foto dağılım gösteren yaygın granüloma annülare olgusu 2017;11(4):189-91

*Psoriatik tırnağın dermoskopik bulguları Turkderm2017;51:119-23

*Tırnak embriyolojisi ve anatomisi 2017;8(2)

*Steroid tedavisine yanıt veren anjiyoödem benzeri atipik skleromiksödem olgusu Turkderm 2016;50:28-30

*Tinea inkognito : olgu serisi Turkderm 2015;49:222-5

KURSLAR:  DERMATOSKOPİ, KOZMETİK UYGULAMALAR (BOTOX,PRP,MEZOTERAPİ),

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR VE TOPLANTILAR:Çeşitli yıllardaki ;

ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRELERİ

EGE DERMATOLOJİ KONGRELERİ

LÜTFÜ TAT DERMATOLOJİ KONGRELERİ

DERMATOONKOLOJİ GÜNDEMİ

ULUSLARARASI DERMATOPATOLOJİ KONGRESİ