UZ.DR.MEHTAP KÜÇÜK
07 Şubat 2020


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mehtap KÜÇÜK

 

Doğum Tarihi: 28/12/1987

Doğum Yeri: Yunanistan

E-mail: mehtaph@gmail.com

 

Telefon: 0 284 214 55 10-1562

 

Yabancı dil: İngilizce, Almanca

 

Öğrenim Durumu:

 

Lise

Balıkesir Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi

 

Üniversite

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Tıpta Uzmanlık

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Tıpta Uzmanlık

Çocuk Sağ. ve Hast.

 

İşyeri Hekimliği

-

 

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

-

 

 

İş Deneyimi:

Pratisyen Hekim

-

 

Asistan Hekim

4,5 yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hast.

 

Asistan Hekim

 

 

Çocuk Sağ. Ve Hast. Uzmanı

2 yıl 2 ay Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

 

……..Uzmanı

 

 

 

Başarı Belgesi:

  

BİLDİRİ VE POSTERLER:

*49. Türk Pediatri Kongresi, 10-13 Haziran 2013, İstanbul,  Akut Karın Tablosunun Nadir Bir Nedeni: Peptik Ülser Perforasyonu, Poster bildiri birinciliği

*49. Türk Pediatri Kongresi, 10-13 Haziran 2013, İstanbul, Melkerson Rosenthal Sendromu, Poster bildiri

*50. Türk Pediatri Kongresi, 26-30 Mayıs 2014, Antalya, Nonspesifik Semptomlarla Başvuran ve Fizik Bakı ile Tanı Alan Bir Olgu; Takayasu Arteriti, Poster Bildiri

*51. Türk Pediatri Kongresi, 17-21 Mayıs 2015,  İzmir, Ciltte Nodüler Lezyon: Granülositik Sarkom, Poster bildiri

*12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Antalya, Çocuk Acil Serviste Yeni Tehlike: Bonzai, Poster bildiri

*Partial Trisomy 2p24àpter and Monosomy 18q22.1àqter Resulting From Parental Translocation, Genetic Counceling, 2013

*Eschericia Coli Sepsisine Bağlı Simetrik Periferal Gangren: Olgu Sunumu, ÇAYBD, 2015

*Çocuk Acil Serviste Toksik Tarama ile Konfirme Edilmiş İki Bonzai İntoksikasyonlu Ergen, Türkiye Klinikleri, 2015

KURSLAR:

*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Kursu, 14-18 Mayıs 2012, İzmir

*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu, Haziran 2012, İzmir

*Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 13-14 Eylül 2013, İzmir

*T.C.Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Programı, Neonatal Resüsitasyon Kursu, 19-23 Ocak 2015, İzmir

*Klinik Araştırmalarda Medikal İstatistik Eğitim Programı, 6-14 Haziran 2015, İzmir

*9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, Simüle Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu, 1-4 Aralık 2015, İzmir

*Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 3-4 Kasım 2017, İstanbul

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR VE TOPLANTILAR:

*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Öğrenci Çalıştayı: “Semptomatoloji” Kongresi Başkanlığı, 8-10 Nisan 2011, İzmir

*6. Ege Pediatri ve 2. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2-5 Mayıs 2012, İzmir

*Ege Yenidoğan Günleri, 5 Ocak 2013, Aydın

*7. Ege Pediatri ve 3. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 28-31 Mayıs 2013, İzmir

*49. Türk Pediatri Kongresi, 10-13 Haziran 2013, İstanbul

*8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 10-13 Haziran 2014, İzmir

*12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 15-19 Nisan 2015, Antalya

*9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 1-4 Aralık 2015, İzmir

*Türk Pediatri Kurumu 2. Genç Pediatristler Kongresi&Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, 2-4 Aralık 2016, İstanbul

*Trakya Pediatri Sempozyumu “Pediatride Güncel Yaklaşımlar”, 21 Ekim 2017, Edirne