OP.DR.AHMET OKYAY
02 Ekim 2018


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ahmet OKYAY

 

Doğum Tarihi:29/02/1984

Doğum Yeri:Bandırma / Balıkesir

E-mail:drahmetokyay@gmail.com

 

Telefon: 0 284 214 55 10

 

Yabancı dil: İngilizce – Almanca - İtalyanca

 

Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık

 

Lise

Bandırma Anadolu Lisesi

2002

Üniversite

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2008

Tıpta Uzmanlık

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2015

Tıpta Uzmanlık

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

İşyeri Hekimliği

 

 

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

 

 

 

İş Deneyimi:

Pratisyen Hekim

Ağrı Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı

2008 - 2009

Asistan Hekim

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi

2009 - 2015

Asistan Hekim

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Çankırı Devlet Hastanesi

2015 - 2016

……..Uzmanı

 

 

 

Başarı Belgesi:

  

BİLDİRİ VE POSTERLER:

 1. ULUSLARARASI YAYINLAR
 1. Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Selami Cem GÜRKAN, Özcan GÜR, Suat CANBAZ, Enver DURAN. Management of pericardial effusion by subxiphoidal pericardiostomy in adults, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2012;20(3):492-496.
 2. Ümit HALICI, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Suat CANBAZ, Hasan SUNAR. Rüptüre abdominal aort anevrizmasının acil cerrahi tedavisi: Tanı ve tedavide 10 yıllık deneyim, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2014;22(3):564-569.
 3. Serhat HUSEYİN, Volkan YÜKSEL, AHMET OKYAY, İlhan HACIBEKİROĞLU, Ebru TAŞTEKİN, Mustafa YILMAZTEPE, Gökay TAYLAN, Suat CANBAZ, İrfan ÇİÇİN A rare cause in etiology of left atrial mass: metastatic testicular germ cell tumor: Kardiochirurgia Torakochirurgia Polska 2016;13 (1): 45-48
 4. Serhat HUSEYİN, Volkan YÜKSEL, AHMET OKYAY, İlhan HACIBEKİROĞLU, Ebru TAŞTEKİN, Mustafa YILMAZTEPE, Gökay TAYLAN, Suat CANBAZ, İrfan ÇİÇİN A rare cause in etiology of left atrial mass: metastatic testicular germ cell tumor: Kardiochirurgia Torakochirurgia Polska 2016;13 (1): 45-48
 5. Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, Selami Cem GÜRKAN, Özcan GÜR, AHMET OKYAY, Kadir ARSLAN, Suat CANBAZ, Enver DURAN. Compelling Vascular Practice: Isolated Venous Injuries, 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery , 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.
 6. Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Orkut GÜÇLÜ, Taha ÖZKARA, Suat CANBAZ, Turan EGE, Enver DURAN MAKALESİ VAR - Emergency Abdominal Aort Aneurysm Surgery, 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery , 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.
 7. Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, Gülen Sezer ALPTEKİN, Ganime MISIRLIOĞLU, Ahmet TURAN,AHMET OKYAY, Suat CANBAZ, Enver DURAN. Femoral Artery Pseudoaneurysms Following Percutaneous Coronary Interventions, 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery , 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.
 8. Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, Büşra ÖZDEMİR, AHMET OKYAY, Suat CANBAZ, Murat DİKMENGİL. Primary Elective Coronary Artery Bypass Grafting in Patiens with Poor Left Ventricular Function, 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery , 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.
 9. ALPTEKIN GS, YUKSEL V, HUSEYIN S, GURKAN S, GUR O, OKYAY A, CANBAZ S, SUNAR H, EGE T.  Bazilik ven yüzeyelleştirmesi ve prostetik greft ile oluşturulan arteriovenöz fistüllerin açık kalma oranına komorbid faktörlerin etkisi. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongre Sayısı Özet Kitabı, Damar Cer Derg 2013;22(Suppl):3, Istanbul.
 10. OZDEMİR B, HUSEYIN S, YUKSEL V, GUR O, GURKAN S, OKYAY A, CANBAZ S, EGE T, SUNAR H Dizaltı femoropopliteal bypasslar. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongre Sayısı Özet Kitabı, Damar Cer Derg 2013;22(Suppl):54, Istanbul.
 11. OKYAY A, YUKSEL V, HUSEYIN S, SAGIROGLU G, OZDEMIR B, CANBAZ S, EGE T, SUNAR H. Periferik damar cerrahisinde antibiyoterapi. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongre Sayısı Özet Kitabı, Damar Cer Derg 2013;22(Suppl):10, Istanbul.
 12. OKYAY A, HUSEYIN S, YUKSEL V, SAGIROGLU G, ALPTEKİN GS, CANBAZ S, SUNAR H, EGE T.  Vasküler cerrahide alt ekstremite amputasyonları. 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongre Sayısı Özet Kitabı, Damar Cer Derg 2013;22(Suppl):23, Istanbul.
 13. AHMET OKYAY, Serhat HÜSEYİN, Volkan YÜKSEL, Suat CANBAZ, Turan EGE, Hasan SUNAR.  Cructh Induced Bilateral Axillary Artery Aneurysm, 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery , 13-16 March 2014, Antalya, Turkey.
 14. Murat DİKMENGİL, Suat CANBAZ, AHMET OKYAY, Ekin İLKELİ, Tarhan Çınar, Haluk AKBAŞ, İlhan MAVİOĞLU.  Use of Dikmengil Aortic Needle in Aortic Valve Surgery, 60th International Conference of the Israel Heart Society in association with the Israel Society of Cardiothoracic Surgery, 22-23 April 2013, Jerusalem, Israel.
 15. Serhat HÜSEYİN, Selami Cem GÜRKAN, AHMET OKYAY, Turan EGE, Suat CANBAZ, Murat DİKMENGİL. Benefits In ocal Application of Negative Pressure for Chronic Wounds, 7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery with TCT Mediterranian, 24-27 March 2011, Antalya, Turkey.

 

 

 

 1. ULUSAL YAYINLAR
 1. Serhat HÜSEYİN, Volkan YÜKSEL, Ümit HALICI, Gönül SAĞIROĞLU, Selami Cem GÜRKAN, Özcan GÜR, AHMET OKYAY, Suat CANBAZ, Turan EGE, Hasan SUNAR. Elektif vasküler cerrahi sonrası mortalite. Konuşamadığımız gerçekler, Damar Cer Derg, 2014;23(1):19-23.
 2. Serhat HÜSEYİN, Volkan YÜKSEL, Ümit HALICI, AHMET OKYAY, Suat CANBAZ, Turan EGE, Hasan SUNAR. Periferik arter hastalığının kaçınılmaz sonu: Ekstremite amputasyonları, Damar Cer Derg, 2014;23(2):79-82.
 3. Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Suat CANBAZ, Enver DURAN. Akut Üst Ekstremite Tromboembolik Arteriyel Tıkanıklıklarında Cerrahi Tedavi, Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 2012;24(1):48-52.
 4. AHMET OKYAY, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, Şahin İŞCAN, Suat CANBAZ. İntrakaval Kılavuz Telin Endovasküler Yolla Çıkarılması, Koşuyolu Heart Journal, 2015;15(1):54-56
 5. Taha ÖZKARA, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Ahmet TURAN, Anıl GÜZEL, Suat CANBAZ, Turan EGE, Hasan SUNAR.  Akut Mezenter İskemi Cerrahisinde Klinik Deneyimlerimiz, Uluslar arası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, 30 Ekim - 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 6. Gülen Sezer ALPTEKİN, Turan EGE, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Ahmet TURAN,Taha ÖZKARA, Suat CANBAZ, Hasan SUNAR. Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Postoperatif Gelişen Trombositopeninin Erken Dönem Sonuçlar Üzerine Etkisi, Uluslar arası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, 30 Ekim - 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 7. AHMET OKYAY, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, Ahmet TURAN, Taha ÖZKARA, Anıl GÜZEL, Suat CANBAZ, Turan EGE, Hasan SUNAR. Son Dönem Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hemodiyaliz Amaçlı Kataterizasyonda İlio-kaval ve Sağ Atriyal Katater Deneyimlerimiz, Uluslar arası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, 30 Ekim - 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye. Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Suat CANBAZ, Enver DURAN.  Akut Üst Ekstremite Embolisi, 15. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.
 8. Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Selami Cem GÜRKAN, Özcan GÜR, Suat CANBAZ. İnfrarenal Abdominal Aort Anevrizmalarında Elektif Cerrahi Tedavi, 15. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.
 9. Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Özcan GÜR, Selami Cem GÜRKAN, Suat CANBAZ. İzole Karotis Endarterektomi Deneyimlerimiz, 15. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.
 10. Volkan YÜKSEL, Orkut GÜÇLÜ, Kadir ARSLAN, AHMET OKYAY, Murat DİKMENGİL. Periferik Damar Yaralanmaları: 10 Yıllık Deneyimlerimiz, 15. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.
 11. Volkan YÜKSEL, Kadir ARSLAN, Onur GELDİ, AHMET OKYAY, Mutasım SÜNGÜN. Venöz Yaralanmalarda Cerrahi Yaklaşımlarımız, 15. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.
 12. AHMET OKYAY, Emre YAŞAR, Orkut GÜÇLÜ, Serhat HÜSEYİN, Volkan YÜKSEL. Büyük safen ven yetmezliğinde Endovenöz Sealing deneyimlerimiz, 17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi, 29 Ekim - 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.
 13. AHMET OKYAY, Emre YAŞAR, Orkut GÜÇLÜ, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, Turan EGE, Suat CANBAZ. Delici kesici alet yaralanması nedeniyle izole sol subklavian ven yaralanması, 17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi, 29 Ekim - 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.
 14. AHMET OKYAY, Orkut GÜÇLÜ, Anıl GÜZEL, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, Suat CANBAZ, Turan EGE. Hemodiyaliz Amaçlı Santral Katater Girişim Sonrası Sağ Atrium Yaralanması, 17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi, 29 Ekim - 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.
 15. AHMET OKYAY, Orkut GÜÇLÜ, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, Suat CANBAZ, Turan EGE. Nadir bir derin ven trombozu nedeni: lumbal disk hernisi operasyonu sonrası iliak ven stenozu, 17. Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Kongresi, 29 Ekim - 1 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.
 16. Ahmet Coşkun ÖZDEMİR, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Suat CANBAZ, Murat DİKMENGİL, Turan EGE.  İnfektif Endokardit Deneyimlerimiz, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi, 8-11 Kasım, Antalya, Türkiye.
 17. Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, Gülen Sezer ALPTEKİN, AHMET OKYAY, Ahmet TURAN, Taha ÖZKARA, Suat CANBAZ, Turan EGE, Hasan SUNAR. Abdominal Aortic Pseudoaneurysm as a Complication of Lumbar Disc Surgery, Uluslar arası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, 30 Ekim - 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 18. Ahmet TURAN, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Taha ÖZKARA, Gülen Sezer ALPTEKİN, Anıl GÜZEL, Suat CANBAZ, Turan EGE. Hematemez Kliniği ile Başvuran Hastada Geç Komplike Olmuş Bir İnternal Karotis Psödoanevrizması, Uluslar arası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, 30 Ekim - 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 19. AHMET OKYAY, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, Gülen Sezer ALPTEKİN, Ahmet TURAN, Taha ÖZKARA, Suat CANBAZ, Turan EGE, Hasan SUNAR.  Sütürsüz Aort Kapak Replasmanı: İlk Deneyim, Uluslar arası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, 30 Ekim - 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
 20. Orkut GÜÇLÜ, Volkan YÜKSEL, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Taha ÖZKARA, Suat CANBAZ Dev sol ventrikül yalancı anevrizması. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, 3-6 Kasım 2016 Antalya.
 21. Orkut GÜÇLÜ, Serhat HÜSEYİN, AHMET OKYAY, Anıl GÜZEL, Volkan YÜKSEL, Suat CANBAZ Dizaltı revaskülarizasyon sonrası biyosentetik greftin rüptürü. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, 3-6 Kasım 2016 Antalya. (Uluslararası Katılımlı)
 22. Ahmet İlksoy TURAN, Serhat HÜSEYİN, Orkut GÜÇLÜ, Volkan YÜKSEL, AHMET OKYAY, Özgür GÜNDÜZ, Melek AKINCI, Suat CANBAZ Physiologic effects of fasudil: an experimental study on rat aorta. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, 3-6 Kasım 2016 Antalya. (Uluslararası Katılımlı)

 

KURSLAR:

 1. Open AAA Course, EVC 2017, 5-7 March 2017, Masstricht, Netherlands
 2. Simcase ® Temel Endovasküler Beceri Kursu, 42307, 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi, Antalya, TURKEY
 3. AATS-ASCVTS Postgraduate Course, 3 April 2014, Istanbul, TURKEY
 4. Trellis İzole Farmakokinetik Trombolis Kursu, 30 Ekim-2 Kasım 2014, Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği 13. Kongresi, Antalya, TURKEY
 5. Trifecta Aort Kapak Cerrahisi Kursu, St. Jude, 30 Ekim-2 Kasım 2014, Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği 13. Kongresi, Antalya, TURKEY
 6. İleri Kardiak Yaşam Desteği Kursu, 15-16 Kasım 2014, Istanbul, TURKEY
 7. Hands on EVAR - TEVAR Course, 26-29 October 2013, 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, Istanbul, TURKEY
 8. PureProgress Anastomoz Beceri Geliştirme Laboratuarı, 26-29 October 2013, 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, Istanbul, TURKEY
 9. Bilimsel Araştırma Planlaması Kursu, 21-30 Mayıs 2013, Edirne, TURKEY
 10. Ekstra Korporeal Yaşam Desteği Kursu, 41349, Istanbul, TURKEY
 11. Venefit RF Endovenöz Ablasyon ve Renkli Doppler USG Kursu, 8-11 Kasım 2012, Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği 12. Kongresi, Antalya, TURKEY
 12. ECMO Kursu, 8-11 Kasım 2012, Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği 12. Kongresi, Antalya, TURKEY
 13. Temel Yoğun Bakım Kursu, 40683, Edirne, TURKEY
 14. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi, 40357, Edirne, TURKEY
 15. Aort Kapak Darlığı, TAVI 'nin Tedavideki Yeri, 40453, Istanbul, TURKEY
 16. Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler Sempozyumu, 42363, Edirne, TURKEY
 17. Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Temel Eğitimi, 15-16 Aralık 2008, Ağrı, TURKEY

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR VE TOPLANTILAR:

 1. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 12-14 Mayıs 2017, Marriot Hotel Asia, İstanbul, TURKEY
 2. 21st European Vascular Course. 5-7 March 2017, Masstricht, Netherlands
 3. 22nd European Vascular Course. 2-5 March 2018, Masstricht, Netherlands
 4. 18 Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi. 29 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, TURKEY
 5. 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery. 3-6 April 2014, Istanbul, TURKEY
 6. Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği 13. Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2014, Antalya, TURKEY
 7. 14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery. 26-29 October 2013, Istanbul, TURKEY
 8. Ulusal Fleboloji Kongresi. 13-15 Ocak 2012, Istanbul, TURKEY
 9. Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği 12. Kongresi. 8-11 Kasım 2012, Antalya, TURKEY
 10. 16. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 27-30 Ekim 2011, Antalya, TURKEY
 11. 3rd Scientific Meeting of the World Society for Pediatric Congenital Heart Surgery. 23-26 June 2011, Istanbul, TURKEY