2024 Yılı CBİKO Kariyer Kapısı Stajları Hakkında Duyuru
24 Mayıs 2024

2024 Yili CB Kariyer Kapisi Stajlan Hakkinda Duyuru!

1. Staj başlangıç tarihinde değişiklik yapılmayacak olup staj süresi okul tarafından

sigortanın karşılandığı gün kadar uzatabilecektir.

2. Staj yapılacak yer, teklifte belirtilen ile için geçerlidir.

İstenen Belgeler:

1. Sözleşme, (3 adet Staj Sözleşmesi grenci, işletme ve okul tarafından ıslak imzalı olmalıdır.

2. is Sağlığı Güvenliği Belgesi (is Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alan öğrenciler için Transkrip kabul edilecektir.)

3. işe Giriş Periyodik Muayene Formu, (Form, Öğrencinin Staj yapacağı Birim/Kurumun işyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir)

4. Edirne Ziraat Bankası Selimiye şubesinden IBAN numarası

5. is Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası yapıldığına dair belge,

Not: ise Giriş Çıkış Bildirgesi (Sosyal Güvenlik Kurumu) yazdığımızda E-Devlet çıktısı alabiliyoruz. Bu

Çıktı da "Sigortalının ise Başladığı Tarih" Uygulamalı Eğitim başlangıç tarihi ile aynı olmalıdır. Ayrıca

Meslek Adi Kodu bölümünde de "Stajyer Öğrenci" ibaresi bulunmalıdır.

***Hastanemize stajı kabul olan öğrencilerin belgeleri Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden tarafımıza gelen resmi yazı sonrası teslim alınmaya başlanacaktır.