’Sağlıkçının Gözünden’’ Ödüllü Fotoğraf Yarışması
12 Nisan 2018

Yarışmanın Adı: ’’Sağlıkçının Gözünden’’


Yarışmanın Organizasyonu: Edirne İl Sağlık Müdürlüğü


Konu ve Amaç: Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı ‘Sağlık Çalışanları Yılı ‘’olarak ilan edilmiştir.Bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarının(hizmet alımı ile çalışan personellerimiz dahil)katılabileceği bir fotoğraf yarışması düzenlenmesi planlanmıştır.


Kategori ve Bölümler:’Sağlıkçının Gözünden’ fotoğraf yarışmasında; renkli ve siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.


Genel Katılım Koşulları:     
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 •    
 • Yarışma;jüri, düzenleme kurulu üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında,amatör veya profesyonel,fotoğrafa meraklı,18 yaş üstü herkese açıktır.

 •    
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 adet renkli veya siyah-beyaz eserle katılabilir.

 •    
 •  Fotoğraflara renk,keskinlik,toz alma gibi bazı işlemlerin yapılması,kontrast ayarları,kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.Bu konuda jürinin kanaati esastır.

 •    
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar(kolaj), yarışmaya kabul edilmez.Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

 •    
 • Katılımcı internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul,beyan ve taahhüt eder.Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

 •    
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine,fotoğrafın görsel,internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

 •    
 • Kendisine ait olamayan fotoğraf ile yarışmaya katıldığı tespit edilenlerin ödülü iptal edilir.

 •    
 • Düzenleme Kurulu,uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.

 •    
 • Yarışma sonucu; Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurumların WEB sitelerinden ilan edilecek;ayrıca tüm ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
     

  Telif (Kullanım)Hakları:


     

  Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir  ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme,22’inci maddesinde tanımlanan çoğaltma,23’üncü maddesinde tanımlanan yayma,214’üncü maddesinde tanımlanan temsil,ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret,ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait olacaktır.

     


     

 •    
 • Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bu haklar çerçevesinde süresiz olarak,Türkiye içinde veya dışında ,Türkçe veya tüm dünya dillerinde,her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir.

 •    
 • Ödül ve sergileme alan eser sahipleri,iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarının aynı zamanda telif(kullanım)ücreti yerine geçtiğini,ödül ve sergileme alan eserler için verilen ödüllerden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne isim altında olursa olsun Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.Ayrıca Edirne İl Sağlık Müdürlüğü,ödül ve sergileme hakkı kazanan eserler dışındakileri de kullanabilir,bu eser sahipleri de hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını,bundan sonra da olmayacağını kabul etmiş sayılır.

 •    
 • Edirne İl Sağlık Müdürlüğü fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına,hiçbir koşul altında izin vermez.

 •    
 • Eser sahibi,eserin kendi özgün eseri olduğunu,üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını,eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini,üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan,kabul ve garanti etmektedir.

 •    
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır.Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

 •    
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine,fotoğrafın görsel,internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

 •    
 • Fotoğrafların içeriğinden,fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur.İçerikte yer alan insanlar,şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır,düzenleyici olarak Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir.Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

 •    
 • Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ödül ve sergileme hakkı kazanmayan fotoğraflardan,dilediği kadarını kullanabilir.

 •    
 • Şartnamede belirtilen ödüller,hak sahiplerine ödül töreni düzenlenerek verilecek olup,hak sahibinin ödül törenine katılmaması durumunda ödül,sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 yıl sonunda zaman aşımına uğrar.Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül,telif vb herhangi bir talebi olamaz.

 •    
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş, orijinal dia pozitif,negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

 •    
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Sağlık Bakanlığı,Edirne İl Sağlık Müdürlüğü,Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı tüm Sağlık Kurumları ve EFOD(Edirne Fotoğrafçılar Derneği)nin web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ödül alan fotoğraflar EFOD yayın organlarında yer alacaktır.

 •    
 • Yarışmada ödül ve sergileme almayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden 30(otuz)gün sonra veritabanından silinecektir.

 •    
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve jüri kararı geçerlidir.
     

  Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

     


     

  Yarışmaya fotoğraflar mail yoluyla, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’nün mail adresi olan edirne@saglik.gov.tr adresi üzerinden gönderilecektir.

     


     

 •    
 • Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar 1 MB üzerinde ,fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar 2-4 MB büyüklüğünde olmalıdır.

 •    
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.Fotoğraf üzerinde tarih,katılımcının kimliğine ilişkin isim,imza,logo vb gibi bilgiler bulunmamalıdır.

 •    
 • Tüm katılımcıların,fotoğraf ile birlikte,isim,çalıştığı kurum,iletişim numarasının yanında,bir rumuz belirterek mail atması gerekmektedir.

 •    
 • Birden çok fotoğraf ile yarışmaya katılım olması durumunda,aynı rumuz ile numaralandırılarak fotoğraflar mail yoluyla gönderilidir.Örnek ;Güneş 1,Güneş 2,Güneş 3 gibi….

 •    
 • Fotoğrafların ulaştığına dair,Müdürlüğümüz tarafından mail yoluyla geri bildirim yapılacaktır.Geri bildirim almayan katılımcıların ,0506 7717990 numaralı telefondan Işıl KOÇ KIRMAN ile irtibata geçmesi gerekmektedir.
     

  Yarışma Takvimi:

     


     

 •    
 • Başlangıç: 21 Şubat 2018

 •    
 • Yarışmaya Son Katılım:10 Mart 2018(saat 20’ye kadar)

 •    
 • Seçici Kurul Toplanma Tarihi:12 Mart 2018

 •    
 • Sonuç Bildirim Tarihi :13 Mart 2018

 •    
 • Ödül Töreni:14 Mart 2018
Seçici Kurul:


Dr.Ali Cengiz KALKAN   İl Sağlık Müdürü

Serdar İYİİZ                     EFOD Başkanı

Behiç GÜNALAN            Fotoğraf Eğitmeni

Enver ŞENGÜL               Fotoğraf Eğitmeni

Dr.Deniz ÖZDEN            Fotoğraf Sanatçısı
Ödüller:
     
 • 1.seçilecek fotoğraf sahibine Cumhuriyet Altını,

 •    
 • 2.seçilecek fotoğraf sahibine Yarım Altın,

 •    
 • 3.seçilecek fotoğraf sahibine Çeyrek Altın,

 •    
 • Mansiyon Ödülü olarak ,2 katılımcıya  EFOD tarafından ücretsiz Temel Eğitim Kursu,

 •    
 • Sergileme hakkı kazanan fotoğraf sahiplerine sürpriz hediyeler verilecektir.