Bölüm Kalite Sorumluları
17 Kasım 2021


 

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

ADI SOYADI

 

Kurumsal Hizmetler

Ezgi GÜRE ÇITAK

Hasta Bakım Hizmetleri

Mübin KILIÇ

Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi

Uz. Dr.Bahar YENİGÜN

Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi Yardımcısı

Meryem ERÇETİN

Tesis Yönetimi

Ersoy ÇETİN

Acil Durum Ve Afet Yönetimi

Günnur ÇETİNLER

Bilgi Yönetimi

Yalçın AY

Malzeme Ve Cihaz Yönetimi

Yalçın AY

Atık Yönetimi

Yasemin İNGİNAR

Hizmete Erişim

Hati YETER

Acil Servis Hizmetleri

Uz.Dr.Sibel Anlaş DEMİR

Acil Servis Hizmetleri Yardımcısı

Reyhan DÜZ

Biyokimya Laboratuar Hizmetleri

Uz.Dr.Yasemin ERBAŞ

Mikrobiyoloji Laboratuar Hizmetleri

Uz.Dr.Reyhan MUTLU

Patoloji Laboratuar Hizmetleri

Uz.Dr.Rızvan ORHAN

Radyasyon Güvenliği

Uz.Dr.Önder SAYINBAŞ

Radyasyon Güvenliği Yardımcısı

Fikret ERKİN

Gastroenteroloji/ Endoskopi Hizmetleri

Uz.Dr.Dilek TUCER

Ameliyathane Hizmetleri

Op.Dr. Camettin ATAM

Ameliyathane Hizmetleri-Anestezi Hizm.Yardımcısı

Sennur DAĞ-Recep ÖZMEN

Yoğun Bakım Hizmetleri

Op.Dr.Camettin ATAM

Yoğun Bakım Hizmetleri Yardımcısı

Taner Ateş-Melis ASLAN-Esra KENGER

Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri

Uz. Dr. Zühre ÖZDUĞAN

Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri Yardımcısı

Ayşe ÖZTÜRK

İlaç Yönetimi Hizmetleri

Uz.Dr.Murat DEMİR

İlaç Yönetimi Hizmetleri Yard.

Ecz.Hüseyin GÜLCEMAL

Sterilizasyon Hizmetleri

Erdem DEMİR

Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri

Uz. Dr. Elif Tuğba TAYLAN

Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri Yardımcısı

Murat MUKAMET

Fizik Tedavi Hizmetleri

Uz. Dr. Nihan TİMUR

Diyaliz Hizmetleri

Uz. Dr. İlhan KILIÇ

Diyaliz Hizmetleri Yardımcısı

Adile AYEVİ

Doğum Hizmetleri

Op.Dr. Müge SAYIN

Doğum Hizmetleri Yardımcısı

Ayşe KAYA

Psikiyatri Hizmetleri

Uz. Dr. Katre DOĞAN

Psikiyatri Hizmetleri (Kadın Psikiyatri) Yardımcısı

Arzu ERSOY

Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri

Yasemin İNGİNAR

Destek ve Kalite Hizmetleri

İbrahim KEKLİCEK

Yaşam Sonu Hizmetler

Kadriye DAĞLI

Gösterge Yönetimi

Ezgi GÜRE ÇITAK

Kalite Ve Doküman Yönetimi

Ezgi GÜRE ÇITAK

Eğitim Yönetimi

F. Merve MİLET

Risk Yönetimi

Dr. Murat ŞAHİN

Risk Yönetimi Yardımcısı

Hilal SÜLE

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Derya AYGUN

Sosyal Sorumluluk

Dr.Murat ŞAHİN

Hasta Deneyimi

Derya AYGUN

Dış Kaynak Kullanımı

Dr. Murat ŞAHİN