Kalite Yönetimi Birimi
26 Temmuz 2017

Kalite Yönetimi Birimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV TANIMI:

HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından analiz sonuçlarını değerlendirmek.

Öz değerlendirmeleri yönetmek

Hasta ve çalışan anketlerinin sonuçlarını değerlendirmek.

HKS çerçevisinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol etmek.

Yazılı düzenlemelere ait revizyonların takibini yapmak.

Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek.

HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.